Kodlama Dersi Birinci Sınıftan başlasın.

"Kodlama Dersi Birinci Sınıftan başlasın."

kodlama dersiGelişmiş ülkelerin kodlama dersini müfredatlarına eklemeye başladığını, İngiltere’nin bilgi ve iletişim teknolojileri dersinin müfredatını 5-6, 7-11 ve 11-14 yaş grubu için ayrı ayrı düzenlediğini anımsattı. ABD’nin de kodlamayı ilkokuldan itibaren öğrencilere vermeye başladığını anımsatan Çelik, Türkiye’de Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin 5’inci ve 6’ıncı sınıflarda, Teknoloji Tasarım dersinin ise 7 ve 8’inci sınıflarda seçmeli okutulduğunu söyledi. Kodlama dersinin müfredatta ayrı bir ders olarak planlanması ve dersin olabildiği kadar erken yaşta çocuklara verilmesinin önemine işaret eden Çelik, “Sanayici ve işadamları olarak en büyük eksiğimiz yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürün üretebilmektir. Teknoloji yatırımları yapsanız bile bazen o teknolojiyi kullanacak eleman temininde güçlüklerle karşılaşıyoruz. Yapılan pek çok araştırmada, işletmelerdeki yetenek açıklarının büyüdüğü, KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a uyum sürecinde zorlandığı tespitleri yapılmaktadır. İşletmeler, vasıflı eleman ararken diğer tarafta da üniversite mezunları işsiz gezmektedir. Yani işgücü arzı ile işgücü ihtiyacı arasında bir uyumsuzluk sözkonusudur.

Kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşların da kodlama eğitimi verdirmeye başladığını ifade eden Çelik, “Bilgisayar okuryazarlığının geliştirilmesi anlamında bu kuruluşların yaptığı çalışmalar önemlidir ancak bu işin bir müfredat dahilinde verilmesi daha uygundur.

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği İletişim: Çankırı Bulvarı No: 200/1 Akyurt/ANKARA Tel: +90 312 844 00 46 • Faks: +90 312 844 00 45 • e-posta: aksiad@aksiad.org.tr