Aksiad

AKYURT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

AKYURT BELEDİYESİ

<h2 class="styles__Title-sc-1wnap6b-2 gPqDSj" sf="" pro="" display";="" line-height:="" 1.17;="" font-size:="" 18px;="" color:="" rgb(102,="" 102,="" 102);="" -webkit-box-align:="" center;="" align-items:="" padding:="" 0px;="" margin:="" 0px="" 15px;="" text-align:="" start;"="" open="" sans",="" sans-serif;="" justify;="" outline:="" 0px;"="" style="line-height: 1;"><span open="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;"="" style="font-size: 24px;"><font color="#ff0000"><b>VİZYONUMUZ</b></font></span></h2><div class="styles__MatrixBlock-sc-1wnap6b-0 bATRsl" sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;"="" style="outline: 0px; margin-bottom: 30px;"><div class="text__Outer-pq2b6w-0 hERZNd" style="outline: 0px; text-align: justify; line-height: 1.63;"><div style="color: rgb(102, 102, 102); outline: 0px;">Halktan aldığımız güçle yerel hizmetleri, eğitimli ve güler yüzlü personel ile adaletli, kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde sunmak.</div><div style="color: rgb(102, 102, 102); outline: 0px;"><br></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-size: 30px;"><span style="font-size: 24px;"><b>MİSYONUMUZ</b></span><br></span></font><span style="color: rgb(102, 102, 102); outline: 0px;">Sosyal belediyecilik anlayışının ön planda olduğu </span><span style="color: rgb(102, 102, 102); outline: 0px;">kusursuz hizmet sunan, sorunları çözülmüş ve </span><span style="color: rgb(102, 102, 102); outline: 0px;">ihtiyaçları giderilmiş örnek bir belediye olmak.</span></div></div></div><div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;"="" style="outline: 0px; color: rgb(255, 255, 255);"><div style="outline: 0px;"><div class="styles__MatrixBlock-sc-1wnap6b-0 bATRsl" style="outline: 0px; margin-bottom: 30px;"><div class="text__Outer-pq2b6w-0 hERZNd" style="outline: 0px; text-align: justify; line-height: 1.63; color: rgb(102, 102, 102);"><div style="outline: 0px;"><span style="outline: 0px;"><h2 class="styles__Title-sc-1wnap6b-2 gPqDSj" sf="" pro="" display";="" line-height:="" 1.17;="" font-size:="" 18px;="" color:="" rgb(102,="" 102,="" 102);="" -webkit-box-align:="" center;="" align-items:="" padding:="" 0px;="" margin:="" 0px="" 15px;="" text-align:="" start;"="" style="outline: 0px;"><span open="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-weight:="" 700;"="" style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px;"><b>AKYURT TARİHİ</b></span></h2><div class="styles__MatrixBlock-sc-1wnap6b-0 bATRsl" style="outline: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(255, 255, 255); text-align: start;"><div class="text__Outer-pq2b6w-0 hERZNd" style="outline: 0px; text-align: justify; line-height: 1.63; color: rgb(102, 102, 102);"><div style="outline: 0px;">İlk yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) uzanan Ankara ve güzel ilçesi Akyurt’un iyi bilinen en eski tarihi Eki Tunç Çağı’na (M.Ö.III. Bin) kadar iner. Gerek Balıkhisar mahallesi Höyüktepe mevkiinde bulunan höyükte, gerekse Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Mevkiinde Tümülüs üzerinde dolgu toprakta ele geçen çanak çömlek parçalarının tarihlendirilmesi Akyurt sınırları içinde yerleşimin M.Ö. III. bin yılından beri var olduğunu göstermektedir.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">Balıkhisar mahallesine 1 km. uzaklıkta, köyün kuzeydoğusunda yer alan 15 metre yükseklikte 200×300 çapındaki höyükte Eski Tunç Çağında (M.Ö. III. bin)günümüze yerleşim olduğu tespit edilmiştir. Eski Tunç çağında karşımıza çıkan ilkler arasında; bakır ile kalayın karıştırılarak tunç madeninin elde edilmesi geleneksel Anadolu mimarisini temsil eden taş temelli kerpiç duvarlı konutlar, maden kullanılması, seramik yapımında form olarak zenginlik ve bezeme, madeni kapların taklidi çanak-çömlek yapımı, dönemin sonlarında kullanılmaya başlanan seramik çarkının kullanılmasıdır. Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Tümülüs'ü kazısı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce 21-23 Eylül 1987 tarihleri arasında yapılmıştır. Roma dönemine ait Tümülüs'te ele geçen eserler İmparatorluk Dönemine ait koku kapları, bir çift altın küpe, bir yüzük, bir kolyeye ait 7 muhtelif yaprak ve şerit parçaları, bronz menteşe parçası 4 bronz halka ve döğme tekniği ile yapılmış 3 adet çividir. Mezardan çıkan eserle ve mezarın mimari yapısı M.S. 1.2. yüzyılın özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca Tümülüs'ün örtü toprağı içinde M.Ö. III. bine ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bu çanak çömlek parçaları Tümülüs yakınındaki bir höyükten taşınmış olmalıdır.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">Akyurt’ta bulunan mermer bir yılan heykeli, Roma dönemine ait olup, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ‘Çağlar Boyu Ankara’ bölümünde sergilenmektedir. Roma dönemine ait eserler ilçe sınırları içerisinde mahalle ve köylerimizde de hali hazırda mevcut olup, bunun en iyi örneklerini Elecik mahallesinde ilköğretim okulu bahçesinde ve köy yolunda, Güzelhisar (Kızılhisar) mahallesi  meydanındaki çeşmenin üzerinde de görebilmek mümkündür. Bun dönemin ardından M.Ö. 21’de Galatya (Ankara, Çankırı, Yozgat) yöresi bir Roma eyaleti haline gelince, bu yol güzergâhının hemen üzerinde, aynı zamanda ‘Krallar Yolu’ denilen bu yolda Akyurt’ ta, tarih içindeki önemi sürdürmüştür. Daha sonra sonraları Bizanslılar, Anadolu Selçukluları, Danişmendliler arasında el değiştirmiştir.13. yüzyılın ikinci yarısında Moğol akınlarından kaçan çok sayıda esnaf ve zanaatkârın Anadolu’ya göçleri sonucu ekonomik ve toplumsal yaşamda değişiklikler olmuş, Akyurt’ta bulunduğu konumdan dolayı bundan etkilenmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu kapıları Türklere açılmış ve gruplar halinde içerlere doğru akmışlardır. Ankara, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Eskişehir çevresinde Türk göçlüğünün yoğun olduğu ve bu çevrelerin ilk Türkmenlerce yurt ve otlak olarak kullanıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">Akyurt’un eski adı olan Ravlı’nın ve hemen yanındaki Kızık ve Büğdüz mahallelerinin de Reşit-Ud Din’in çizelgelerinde de belirttiği Oğuzeli’nin kolları olduğunu görüyoruz. Ve yine bilinen bir gerçekte Anadolu’ya gelen Oğuz boylarının, Türkmenlerin, atalarının isimlerini yaşadıkları yörelere verdiklerini ve onların sadece isimlerini değil, gelenek ve göreneklerini de yaşattıklarıdır.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">İlçenin eski ve yeni isimleri konusundaki bulgularımıza baktığımızda Kaçkarlı’ da Alka-Bölük olarak Reşid-ud’in çizelgesinde de Alka Ravlı olarak Karşımıza çıkan bu boy, zaman içinde Ravlı olarak telafuz edilip Oğuz Türkçesinde karşılığını Avlu, Evli, İvli olarak verilmiştir. Bunun yurt manasında alınabilmesi de söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet döneminde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilişi (İçişleri Bakanlığı 5442-2/C 1961) geçmişten gelen güzel bir geleneğin bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmış; Alka’nın Ak, Ravlı’nın da yurt olması şeklinde yerini bulmuştur.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">Birinci Anadolu Beylikleri döneminde Danışmentli Sultanı Gümüş Tigin Ahmet Gani’nin Sivas başkent olmak üzere Malatya, Tokat ve Amasya’da  egemenlik kurmuş olduğunu, Ahmet Ganinin ölümünden sonra oğlu Emigazi’nin Ankara, Çankırı illeri olarak sınırlarını Bolu’ya kadar genişlettiği bilinmektedir. Emirgazi’nin ölümünden sonra, II. Kılıçarslan 1178’de bu beyliğin topraklarını Anadolu Selçuklu Devleti sınırları içerisinde almıştır. Selçuklu Ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi üzerine Moğollar; 150 sene müddetle Anadolu’nun maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır.</div><div style="outline: 0px;"><br style="outline: 0px;"></div><div style="outline: 0px;">Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti bütün gücünü kaybetmiş, II. Mesut’tan sonra dağılarak yerini beyliklere bırakmıştır(1308). II. Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Eretna Beyliği (1335-1390) Ankara, Kayseri, Konya ve Erzurum’a kadar geniş bir alan üzerinde hakimiyet kurmuştur. Eretna sülalesine de Kadı Burhanettin Ahmet son vermiştir. Kadı Burhanettin 1397-1398 tarihinde öldürülmüştür. Oğlu Alaattin Çelebi (Zeynel Abidin) kısa bir süre Sivas’ta tahta çıkmıştır. Bu arada Anadolu halkı yaklaşan Timur tehlikesinin de etkisiyle Osmanlı Devletine tabi olmuş, katılmıştır. Bu dönemde de görevlerinin bilincinde olan Akyurt halkı, Osmanlının yanında yer almanın yanı sıra, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Hana’ da otağını kurduğu yeri vererek ev sahipliği yapmıştır.</div><div><br></div></div></div></span></div></div></div></div></div>

VİZYONUMUZ

Halktan aldığımız güçle yerel hizmetleri, eğitimli ve güler yüzlü personel ile adaletli, kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde sunmak.

MİSYONUMUZ
Sosyal belediyecilik anlayışının ön planda olduğu kusursuz hizmet sunan, sorunları çözülmüş ve ihtiyaçları giderilmiş örnek bir belediye olmak.

AKYURT TARİHİ

İlk yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) uzanan Ankara ve güzel ilçesi Akyurt’un iyi bilinen en eski tarihi Eki Tunç Çağı’na (M.Ö.III. Bin) kadar iner. Gerek Balıkhisar mahallesi Höyüktepe mevkiinde bulunan höyükte, gerekse Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Mevkiinde Tümülüs üzerinde dolgu toprakta ele geçen çanak çömlek parçalarının tarihlendirilmesi Akyurt sınırları içinde yerleşimin M.Ö. III. bin yılından beri var olduğunu göstermektedir.

Balıkhisar mahallesine 1 km. uzaklıkta, köyün kuzeydoğusunda yer alan 15 metre yükseklikte 200×300 çapındaki höyükte Eski Tunç Çağında (M.Ö. III. bin)günümüze yerleşim olduğu tespit edilmiştir. Eski Tunç çağında karşımıza çıkan ilkler arasında; bakır ile kalayın karıştırılarak tunç madeninin elde edilmesi geleneksel Anadolu mimarisini temsil eden taş temelli kerpiç duvarlı konutlar, maden kullanılması, seramik yapımında form olarak zenginlik ve bezeme, madeni kapların taklidi çanak-çömlek yapımı, dönemin sonlarında kullanılmaya başlanan seramik çarkının kullanılmasıdır. Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Tümülüs'ü kazısı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce 21-23 Eylül 1987 tarihleri arasında yapılmıştır. Roma dönemine ait Tümülüs'te ele geçen eserler İmparatorluk Dönemine ait koku kapları, bir çift altın küpe, bir yüzük, bir kolyeye ait 7 muhtelif yaprak ve şerit parçaları, bronz menteşe parçası 4 bronz halka ve döğme tekniği ile yapılmış 3 adet çividir. Mezardan çıkan eserle ve mezarın mimari yapısı M.S. 1.2. yüzyılın özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca Tümülüs'ün örtü toprağı içinde M.Ö. III. bine ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bu çanak çömlek parçaları Tümülüs yakınındaki bir höyükten taşınmış olmalıdır.

Akyurt’ta bulunan mermer bir yılan heykeli, Roma dönemine ait olup, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ‘Çağlar Boyu Ankara’ bölümünde sergilenmektedir. Roma dönemine ait eserler ilçe sınırları içerisinde mahalle ve köylerimizde de hali hazırda mevcut olup, bunun en iyi örneklerini Elecik mahallesinde ilköğretim okulu bahçesinde ve köy yolunda, Güzelhisar (Kızılhisar) mahallesi  meydanındaki çeşmenin üzerinde de görebilmek mümkündür. Bun dönemin ardından M.Ö. 21’de Galatya (Ankara, Çankırı, Yozgat) yöresi bir Roma eyaleti haline gelince, bu yol güzergâhının hemen üzerinde, aynı zamanda ‘Krallar Yolu’ denilen bu yolda Akyurt’ ta, tarih içindeki önemi sürdürmüştür. Daha sonra sonraları Bizanslılar, Anadolu Selçukluları, Danişmendliler arasında el değiştirmiştir.13. yüzyılın ikinci yarısında Moğol akınlarından kaçan çok sayıda esnaf ve zanaatkârın Anadolu’ya göçleri sonucu ekonomik ve toplumsal yaşamda değişiklikler olmuş, Akyurt’ta bulunduğu konumdan dolayı bundan etkilenmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu kapıları Türklere açılmış ve gruplar halinde içerlere doğru akmışlardır. Ankara, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Eskişehir çevresinde Türk göçlüğünün yoğun olduğu ve bu çevrelerin ilk Türkmenlerce yurt ve otlak olarak kullanıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Akyurt’un eski adı olan Ravlı’nın ve hemen yanındaki Kızık ve Büğdüz mahallelerinin de Reşit-Ud Din’in çizelgelerinde de belirttiği Oğuzeli’nin kolları olduğunu görüyoruz. Ve yine bilinen bir gerçekte Anadolu’ya gelen Oğuz boylarının, Türkmenlerin, atalarının isimlerini yaşadıkları yörelere verdiklerini ve onların sadece isimlerini değil, gelenek ve göreneklerini de yaşattıklarıdır.

İlçenin eski ve yeni isimleri konusundaki bulgularımıza baktığımızda Kaçkarlı’ da Alka-Bölük olarak Reşid-ud’in çizelgesinde de Alka Ravlı olarak Karşımıza çıkan bu boy, zaman içinde Ravlı olarak telafuz edilip Oğuz Türkçesinde karşılığını Avlu, Evli, İvli olarak verilmiştir. Bunun yurt manasında alınabilmesi de söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet döneminde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilişi (İçişleri Bakanlığı 5442-2/C 1961) geçmişten gelen güzel bir geleneğin bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde ortaya çıkmış; Alka’nın Ak, Ravlı’nın da yurt olması şeklinde yerini bulmuştur.

Birinci Anadolu Beylikleri döneminde Danışmentli Sultanı Gümüş Tigin Ahmet Gani’nin Sivas başkent olmak üzere Malatya, Tokat ve Amasya’da  egemenlik kurmuş olduğunu, Ahmet Ganinin ölümünden sonra oğlu Emigazi’nin Ankara, Çankırı illeri olarak sınırlarını Bolu’ya kadar genişlettiği bilinmektedir. Emirgazi’nin ölümünden sonra, II. Kılıçarslan 1178’de bu beyliğin topraklarını Anadolu Selçuklu Devleti sınırları içerisinde almıştır. Selçuklu Ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi üzerine Moğollar; 150 sene müddetle Anadolu’nun maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır.

Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti bütün gücünü kaybetmiş, II. Mesut’tan sonra dağılarak yerini beyliklere bırakmıştır(1308). II. Anadolu Beylikleri döneminde kurulan Eretna Beyliği (1335-1390) Ankara, Kayseri, Konya ve Erzurum’a kadar geniş bir alan üzerinde hakimiyet kurmuştur. Eretna sülalesine de Kadı Burhanettin Ahmet son vermiştir. Kadı Burhanettin 1397-1398 tarihinde öldürülmüştür. Oğlu Alaattin Çelebi (Zeynel Abidin) kısa bir süre Sivas’ta tahta çıkmıştır. Bu arada Anadolu halkı yaklaşan Timur tehlikesinin de etkisiyle Osmanlı Devletine tabi olmuş, katılmıştır. Bu dönemde de görevlerinin bilincinde olan Akyurt halkı, Osmanlının yanında yer almanın yanı sıra, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Hana’ da otağını kurduğu yeri vererek ev sahipliği yapmıştır.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın Özgeçmişi

<div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="" style="outline: 0px; color: rgb(102, 102, 102);">1987 yılında Ankara’da doğan Hilal Ayık bilgisayar mühendisidir. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Ayık, Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.</div><div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="" style="outline: 0px; color: rgb(102, 102, 102);"><br style="outline: 0px;"></div><div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="" style="outline: 0px; color: rgb(102, 102, 102);">2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev almıştır. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti’de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçildi 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi.</div><div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="" style="outline: 0px; color: rgb(102, 102, 102);"><br style="outline: 0px;"></div><div sf="" pro="" display";="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="" style="outline: 0px; color: rgb(102, 102, 102);">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 01 Ocak 2019 tarihinde, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ak Parti’nin Akyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hilal Ayık, Akyurtluların oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.</div>

1987 yılında Ankara’da doğan Hilal Ayık bilgisayar mühendisidir. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Ayık, Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev almıştır. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti’de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçildi 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 01 Ocak 2019 tarihinde, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ak Parti’nin Akyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hilal Ayık, Akyurtluların oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

HABERDAR OL

Kampanyalardan ve duyurulardan haberdar olmak için lütfen kayıt olun.

KVKK Aydınlatma Metni hakkında detaylı bilgi için

Copyright © 2021 | AKSİAD | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım