Aksiad

AKYURT SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

AKSİAD

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Üyemiz / Ziyaretçimiz

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (“AKSİAD”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz.

AKSİAD olarak zaman zaman gönderdiğimiz güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişileri iletişim listelerimize eklemek ve kendilerine belirtilen kapsamda elektronik iletiler gönderebilmek için ilgili kişilerin bir takım kişisel verilerini toplamamız ve işlememiz gerekmektedir. Sizi bu kapsamda toplanacak ve işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Tarafınıza ait Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla AKSİAD tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni, tarafınıza ilişkin ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta, çalışılan kuruma ilişkin bilgiler, federasyon ve dernek bilgileri, işyeri adresi ve ilgili kurumdaki pozisyonunuz ve Çalışma kapsamında tarafımıza sağlamakta olduğunuz diğer kişisel verilerinizin (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2 (c) uyarınca veri sorumlusu olarak tarafınızca doldurulacak olan iletişim formunun gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile işlenecektir:

● AKSİAD’ın iletişim listelerinde yer almayı isteyen kişilere ilişkin sistemli, yönetilebilir ve güncel bir veri tabanı oluşturulması,

● Güncel yayınlarımız, bilgilendirme bültenlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimiz hakkında size bilgi verebilmek, sizleri etkinliklerimize davet edebilmek ve kutlama ve temenni amaçları ile AKSİAD tarafından elektronik iletişim adreslerinize elektronik ileti gönderilmesi.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise yukarıdaki amaçlarla KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine 1 getirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde KVKK madde 8 uyarınca yurt içinde bulunan üçüncü kişi iş ortaklarımız, avukat, mali müşavir, denetçiler ile elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kullandığımız bilgisayar sistemlerimiz ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ayrıca elektronik ileti gönderim hizmeti veya bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız tedarikçilerimizin bilgisayar sistemlerinin ve veri tabanlarının sunucularının yurt dışında bulunması halinde de yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen kapsamda yurt dışına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz üzerinden ilgili iletişim formlarının elektronik ortamda doldurulması yoluyla ya da AKSİAD çatısı altındaki üyeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme. 

AKSİAD olarak yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

AKSİAD İletişim Bilgileri

Adres: Timurhan Mah. Çankırı Bulvarı No:200/1 Akyurt, Ankara

Telefon: +90 312 844 00 46 E-Mail: aksiad@aksiad.org.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği (“AKSİAD”) olarak tarafınıza sunulmuş olan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel ve kurumsal verilerinizin işlenecektir. Bu konudaki rızanızı dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Bu durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır. Konuya ilişkin taleplerinizi veri sahibi olarak yazılı bir şekilde aksiad@aksiad.org.tr adresine iletmeniz halinde 30 gün içerisinde aksiyon alınarak bilgileriniz kayıtlardan silinecek ve işlenmesi durdurulacaktır.

HABERDAR OL

Kampanyalardan ve duyurulardan haberdar olmak için lütfen kayıt olun.

KVKK Aydınlatma Metni hakkında detaylı bilgi için

Copyright © 2021 | AKSİAD | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım