Akyurt Belediyesi - Başkanın Mesajı

HALKA HİZMET BOYNUMUZUN BORCUDUR

İletişim ve ulaşım imkanları ile küçük bir köy haline gelen dünyamızda, yerel yönetimlerin önemi giderek artmıştır. Hizmet kurumlarının en önemli halkasını oluşturan belediyeler, evimizde kullandığımız suyun sağlanmasından, çöplerin toplanmasına, sokakların temizliğinden şehir içi ulaşıma kadar, insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar. Hatta çağdaş belediyecilik hizmetleri İlçemiz sakinlerinin doğumundan ölümüne kadarki bütün safhasında kendini göstermektedir.

İnsanın hayatta bir amacı ve hedefi olmalıdır. Biz de hayatta amacımızı ve hedefimizi, belirlerken Anayasayı, kanunları ve diğer mevzuatı esas aldık. Çünkü Anayasa’nın 127. maddesi: “Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere… oluşturulan”, Belediye Kanunu’nun 3. maddesi: “Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan…” diyerek, yerel yönetimlerin amaçlarını ve hedeflerini belirtmiştir. Akyurt’ta yaşayan hemşehrilerimizin bir arada yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını tespit ederek giderilmesini amaçladık. Amaçlarımızı ve hedeflerimizi yaparken İlçemizin ihtiyaçlarını önem ve öncelik sırasına koyarak hizmet ve faaliyet üretmeye gayret gösterdik.

Geçmişin geri gelmeyeceğini, hatasıyla sevabıyla geride kaldığını bildiğimiz için, geçmişten ders alıp hataları tekrarlamamaya, telafi imkanı olan yanlışları düzeltmeye ve aynı hatalara düşmemeye gayret ettik. Geçmişe takılıp kalmayı kişileri çıkmaza sürükleyen bir saplantı olarak gördük.

Göreve geldiğimizden bu güne kadar, ekip yönetimi anlayışıyla, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumluluklarımız altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda çözmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı doğrultuda cesaretle ve kararlılıkla hareket etmek temel hedefimizdir.

Belediye olarak, yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk, hesap verebilirlik, hak ve hukuka saygılı olma ilkelerini hayata geçirmeye çalıştık. Kaynakları yerinde ve verimli kullanmayı da ön planda tutmaya gayret gösterdik. Hatta bütün bunları boynumuzun borcu bildik.

Belediyemizin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetler, www.akyurt.bel.tr internet sayfası ile de bütün hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Vatandaş belediye işbirliği ile Akyurt’umuzun örnek, huzur ve mutluluk kaynağı olabilecek bir şehir olması, her hususta temizliği sembolize eden “ak”  bir “yurt” olması dileklerimle…..

GÜLTEKİN AYANTAŞ
                AKYURT BELEDİYE BAŞKANI
Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği İletişim: Çankırı Bulvarı No: 200/1 Akyurt/ANKARA Tel: +90 312 844 00 46 • Faks: +90 312 844 00 45 • e-posta: aksiad@aksiad.org.tr